Veiligheidskundig Advies

 

Gebruikte definities voor veiligheid zijn: '...het bewust nemen van aanvaardbare risico's' of '...de mate waarin wordt voorkomen dat de beschikbaarheid van handelen (door de mens) en middelen (door de techniek) wordt aangetast.'

Veiligheid is een breed en moeilijk definieerbaar begrip. Naast gezondheid, welzijn en milieu is veiligheid een gebied dat zich bezighoudt met de ongewenste afwijkingen van een ideale toestand van de wereld en van de mensen die daarin leven. Er wordt verschillend gedacht over veiligheid en de andere begrippen, gedeeltelijk omdat iedereen een ander beeld van het ideaal heeft. Maatregelen om veiligheid te vergroten brengen vaak beperking van vrijheid en/of kosten met zich mee. Als een persoon of groep deze kosten draagt, terwijl een ander de extra veiligheid krijgt, krijgt het nemen van maatregelen er een onderhandelingselement bij. Dit betekent dat veiligheid een onlosmakelijk politiek en sociaal element in zich heeft.

 

Peter van der Sluis

Register Veiligheidskundige.