VCA

Veiligheissysteem : VCA

Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat men op een groot aantal punten voldoet aan eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hiermee wordt voorkomen dat de opdrachtgever moet zorgen voor de veiligheid, gezondheid en milieu. Dit is allemaal al geregeld.

Wat is VCA?

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist voor Aannemers. De oorsprong van deze norm bevind zich in de petrochemische industrie, hier gebeuren veel ongevallen bij ingehuurde aannemers. De eisen die gesteld werden door de opdrachtgevers moest de veiligheid en zorg voor het milieu  op hun bedrijfterreinen enigszins in goede banen leiden.

VCA*
Dit certificatieniveau is gericht op de directe VGM-zorg bij de activiteiten op de werkvloer. VCA* is bedoeld voor kleine bedrijven (minder dan 35 medewerkers, inclusief uitzendkrachten), die niet als hoofdaannemer opterden.

VCA**
Naast de onder VCA* genoemde beoordeling worden hierbij ook de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf van de aannemer beoordeeld. VCA** is bedoeld voor bedrijven met 35 of meer medewerkers, inclusief inleenkrachten en voor bedrijven die optreden als hoofdaannemer.

Er zijn twee soorten VCA certificaten, het VCA* (VCA één ster) en het VCA** (VCA twee sterren) certificaat.

Het VCA*-certificaat verkrijgt men als: 

 1. Men voldoet aan alle VCA* mustvragen en 
 2. Men voldoet aan een ongevallen frequentie-index (IF) kleiner dan 40.

Het VCA**-certificaat verkrijgt men als:

 1.     Men voldoet aan alle VCA** mustvragen en
 2.     Men voldoet aan minimaal 50% van alle aanvullende vragen en
 3.     Men voldoet aan een ongevallen frequentie-index (IF) kleiner dan 40.

Voor wie is VCA bedoeld?

Een VCA-certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico, werkzaamheden in fabrieken, installaties en werkplaatsen, zoals:

 1.    engineering bureaus die construction management leveren
 2.    werktuigbouwkundige activiteiten
 3.    elektrotechniek en procesbesturing
 4.    bouwkunde
 5.    grond-, weg- en waterbouwkunde (civiele techniek)
 6.     isolatie
 7.    steigerbouw
 8.    industrieel reinigen
 9.     stralen/conserveren
 10.     verticaal transport
 11.    brand- en mangatwachten
 12.     inspectiewerkzaamheden (röntgen etc.)