RI&E

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een lijst met alle risico’s in uw bedrijf, en een plan voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. En dus ook het financiële risico.

Risico's terugdringen in stappen

De volgende stappen worden in samenwerking met de adviseur van Van der Sluis Advies & Organisatie doorgenomen om te komen tot een volledige RI&E.

  1.  Een gesprek met de directe/ bedrijfsleiding
  2.  Werkplek en bedrijfsinspecties
  3.  Het in kaart brengen van arbeidsrisico’s
  4.  Het opstellen van een plan van aanpak
  5.  Toetsing door een gecertificeerde Arbo dienst
  6.  Eindbespreking van het rapport door een adviseur

 

Risico's voor het ontbreken van een RI&E.

In 1998 is de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) gewijzigd ,waardoor elke ondernemer in het bezit dient te zijn van een risico inventarisatie. De Arbeidsinspectie controleert namens het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid of bedrijven zich aan de arbowetgeving houden en hanteert daarbij een 'lik op stuk beleid', waardoor u direct een hoge boete kunt krijgen bij het ontbreken van een RI&E.