Conflictbemiddeling

 

Als het niet meer lukt om gezamenlijk oplossingen te bedenken voor een conflict waar u bij betrokken bent, dan is conflictbemiddeling één van de manieren om toch het conflict in goed overleg met de andere partij te beëindigen.
Dit conflict kan van zakelijke aard zijn binnen een bedrijf of bestuur of zich afspelen in de familiesfeer.
In het algemeen gezegd neemt de mediator een onafhankelijke positie in tijdens de gesprekken die plaatsvinden tussen twee partijen die het niet eens kunnen worden. Die onafhankelijkheid is een belangrijk kenmerk van mediation. Beide partijen willen de ruimte krijgen om hun verhaal te doen en de aandacht krijgen voor wat ze zeggen en de mediator heeft de taak ervoor te zorgen dat dit ook werkelijk kan gebeuren.

 

Wat gebeurt er precies?

 
Bij aanvang van een mediation wordt zowel door de partijen als door mij als mediator een mediationovereenkomst ondertekend waarin afspraken vastgelegd worden over onder andere de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Ook de rol van de mediator, de vrijwilligheid met betrekking tot deelname en de intentie om in deze gesprekken stap voor stap naar een win-win situatie toe te werken, komen in de overeenkomst ter sprake.